İstanbul Kartal Belediye Başkanlığı tarafından verilen aracı hibe olarak kabul edilmesi Hk.

Karar Tarihi: 07 Haziran 2022 00:00
Karar No: 13

KARAR 

    5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisi 07.06.2022 Salı günü saat: 10.00’da Belediye Başkanı Gökhan EREN' in başkanlığında meclis toplantı salonunda yukarıda adı geçen üyelerin katılımı ile Haziran 2022 ayı olağan meclis toplantısında;

Gündemin birinci maddesi olan İstanbul Kartal Belediye Başkanlığı tarafından verilen aracın (otobüsü) hibe olarak kabul edilmesine ilişkin konusu görüşüldü. Yapılan görüşmeler neticesinde; 

Belediyemizin ihtiyacı olan ancak mevcut olmayan bir adet otobüsü için 21.04.2022 tarih ve E-73332049-210.99-433 sayılı yazımızla İstanbul Kartal Belediye Başkanlığından 1 adet otobüs talep edilmiştir. 

İstanbul Kartal Belediye Başkanlığı, söz konusu talebimize istinaden 34 VEH 83 plakalı 2008 model ISUZU marka aracı, 12.05.2022 tarih ve 59 sayılı meclis kararı ile Belediyemize hibe etmiştir. 

Söz konusu aracı, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/g maddesi gereğince hibe olarak kabul edilmesine, araçla ilgili her türlü resmi iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediyemiz personellerinden Mali Hizmetler Müdürü Sezer ÖZDEMİR’ e yetki verilmesine Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.
 

YENİ VİDEOLAR

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Belediyesi'ne ait kurumsal sayfaların, haber, duyuru, fotoğraf, video, proje ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Beldesi Cumhuriyet Mah. Munzur Caddesi No:21
/ Erzincan

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.