2021 yılına ait kesin hesabın görüşülmesi.

Karar Tarihi: 10 Mayıs 2022 00:00
Karar No: 10

KARAR 

    5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisi10.05.2022 Salı günü saat: 10.00’da Meclis Başkan V. Sinan AĞACIK' ın başkanlığında meclis toplantı salonunda yukarıda adı geçen üyelerin katılımı ile Mayıs 2022 ayı olağan meclis toplantısında;
    Gündemin birinci maddesi olan 2021 Mali yılı kesin hesap cetvelinin görüşülmesine geçildi, kesin hesap cetveli üzerinde yapılan incelemeler neticesinde;
2021 Bütçe yılı giderleri bağlı gider kesin hesap cetveli ve diğer gider cetvellerinde gösterildiği üzere;
                                                                         BÜTÇE GİDERLERİ
01 Personel Giderleri                         :   1.287.880,86
02 Sosyal Güv. Kurum. Devlet Primi Giderleri             :      209.974,76
03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri                     :   1.034.212,11
04 Faiz Giderleri                             :        76.904,56  
05 Cari Transferler                        :        77.462,64
06 Sermaye Giderleri                         :   1.076.128,29    
KESİN HESAP GİDER TOPLAMI                :   3.762.563,22             
BÜTÇE GELİRLERİ
01 Vergi Gelirleri                            :   116.550,89             
03 Teşebbüs                            :   189.277,16                                
04 Bağış ve Yardımlar                                                 :    242.063,54                                  
05 Diğer gelirler                             : 2.560.401,81
06 Sermaye gelirleri                         :1.250.516,00     
KESİN HESAP GELİR TOPLAMI                :4.358.809,40                         
b- 2021 yılı bütçesinde ödenek hareketleri aşağıda gösterildiği şekilde gerçekleşmiştir. 
    2021 Yılı Bütçe Ödeneği                        : 4.400.000,00
                2021 Yılı Ek Ödenek                                            : 1.500.000,00
    Toplam Ödenek                            : 5.900.000,00
    Toplam harcama                            : 3.762.563,22
    İmha Edilen Ödenek                        : 2.137.436,78
Olduğu anlaşılmakla 2021 mali yılı Kesin Hesap Cetvelinin Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliğinin 40.maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunun 64.maddesi gereğince onaylanmasına Belediye Meclisince oy birliği ile karar verdi. 
 

YENİ VİDEOLAR

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Belediyesi'ne ait kurumsal sayfaların, haber, duyuru, fotoğraf, video, proje ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Beldesi Cumhuriyet Mah. Munzur Caddesi No:21
/ Erzincan

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.