Hibe aracın kabul edilmesi

Karar Tarihi: 10 Mayıs 2022 00:00
Karar No: 11

KARAR 

    5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince Belediye Meclisi10.05.2022 Salı günü saat: 10.00’da Meclis Başkan V. Sinan AĞACIK' ın başkanlığında meclis toplantı salonunda yukarıda adı geçen üyelerin katılımı ile Mayıs 2022 ayı olağan meclis toplantısında;

    Gündemin ikinci maddesi olan İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığı tarafından verilen aracın (otobüsü) hibe olarak kabul edilmesine ilişkin konusu görüşüldü. Yapılan görüşmeler neticesinde; 

Belediyemizin ihtiyacı olan ancak mevcut olmayan bir adet otobüsü için Belediye Encümeninin 23.09.2021 tarihinde almış olduğu 2021/28 sayılı kararı gereğince, 23.09.2021 tarih ve E-73332049-210.99-270 sayılı yazımızla İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığından 1 adet otobüs talep edilmiştir. 

İzmir Büyük Şehir Belediye Başkanlığı, söz konusu talebimize istinaden 35 RY 126 plakalı 2008 model ISUZU CITIBUS marka aracı, 11.04.2022 tarih ve 375 sayılı meclis kararı ile Belediyemize hibe etmiştir. 

Söz konusu hibe edilen aracı, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/g maddesi gereğince hibe olarak kabul edilmesine, araçla ilgili her türlü resmi iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediyemiz personellerinden Mali Hizmetler Müdürü Sezer ÖZDEMİR’ e yetki verilmesine Belediye Meclisince oy birliği ile karar verildi.

YENİ VİDEOLAR

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Belediyesi'ne ait kurumsal sayfaların, haber, duyuru, fotoğraf, video, proje ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Beldesi Cumhuriyet Mah. Munzur Caddesi No:21
/ Erzincan

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.