Belediye Başkanı ile Encümenine yetki verilmesi hk

Karar Tarihi: 01 Şubat 2022 13:26
Karar No: 04

KARAR

       
    Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince 01.02.2022 Salı günü saat: 10.00 da aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere Meclis Başkanı Gökhan EREN' in Başkanlığında meclis toplantı salonunda yukarıda adı geçen üyelerin katılımı ile olağan toplandı.

    Gündemin ikinci maddesi olan Erzincan Tapu Müdürlüğünde 2022 yılına ait taşınmaz satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine ilişkin konu görüşüldü. Yapılan görüşmeler neticesinde;

Belediyemiz İmar planında imar adası içerisinde kapanan kadastro yolların, 3194 sayılı İmar Kanunun 17. Maddesine istinaden yoldan ihdas edilerek Belediyemiz adına tescil edilen ve Belediyemizin hisse sahibi olduğu parsellerin Erzincan Tapu Müdürlüğünde 2022 yılına ait satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. Maddesinin (e) fıkrası gereğince Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.    
 

YENİ VİDEOLAR

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Belediyesi'ne ait kurumsal sayfaların, haber, duyuru, fotoğraf, video, proje ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Beldesi Cumhuriyet Mah. Munzur Caddesi No:21
/ Erzincan

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.