İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığı tarafından yapılan şartlı yardımın kabul edilmesine Hk.

Karar Tarihi: 01 Mart 2022 10:10
Karar No: 05

KARAR

     Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince 01.03.2022 Salı günü saat: 10.00 da aşağıdaki gündem maddesini görüşmek üzere Meclis Başkanı Gökhan EREN' in Başkanlığında meclis toplantı salonunda yukarıda adı geçen üyelerin katılımı ile olağan toplandı.
    
    Gündemin birinci maddesi olan İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığı tarafından yapılan şartlı yardımın kabul edilmesine ilişkin konu görüşüldü. Yapılan görüşmeler neticesinde;

    Belediyemizin 18.10.2021 tarih ve E-73332049-120.99-288 sayılı yazımız ile Belediyemiz tarafından yapılması planlanan ve projesi hazırlanan Meydan Projesinin Yapım işi için ödenek ihtiyacının İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığından karşılanması talep edilmiştir. Belediyemiz ile kardeş şehir ilişkisi kurulan İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığı tarafından Meydan Projesi Yapım işini 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75/a maddesi uyarınca kendi Belediyelerinin bütçesinden karşılanmak üzere Belediyemize KDV hariç 230.000,00 (iki yüz otuz bin ) TL. ödeme yapılmasına 01.02.2022 tarih ve 22 sayılı Meclis kararınca oyçokluğu ile karar verilmiştir. 

    İlgili sayılı karar gereğince,5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Meclisinin Görev Ve Yetkileri” başlıklı 18/g maddesinde; “Şartlı bağışları kabul etmek “ hükmü yer almaktadır. Bu nedenle İzmir Karabağlar Belediye Başkanlığı tarafından Meydan Projesi Yapım işinde kullanmak üzere Belediyemize yapılacak KDV hariç 230.000,00 (iki yüz otuz bin ) TL.’ nin; 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (g) fıkrası gereğince yapılacak şartlı yardımın kabul edilmesine, sağlanacak olan maddi desteğin ödeme zamanı, koşulları, tarafların yükümlülükleri ile diğer hususların belirlendiği karar ekindeki protokolün imzalama yetkisinin Mollaköy Belediye Başkanına verilmesine oy birliği ile karar verildi. 
 

YENİ VİDEOLAR

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Belediyesi'ne ait kurumsal sayfaların, haber, duyuru, fotoğraf, video, proje ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

T.C. Mollaköy Belediyesi

Mollaköy Beldesi Cumhuriyet Mah. Munzur Caddesi No:21
/ Erzincan

Belediye Yazılımı: Medya İnternet™ - Belediye Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.